Når man skal rehabilitere ett eldre hus er det viktig med fagkompetanse. Det er mange detaljer som skal tas vare på for å ivareta husets identitet og sjel. Det er ikke alt man kan pusse opp av detaljer, disse må da reproduseres identisk med de originale detaljene.